Humanistická aliance                                       V Praze dne 1.2. 2002

Reagujeme na návrh společné spolupráce menších uskupení k letošním parlamentním volbám: “jak mohou menší uskupení uspět ve volbách“, kterou jsme obdrželi od Slávka Popelky z Pospolitosti.

Návrh nám připadá zajímavý, protože se snaží najít cestu, jak spojit síly a mít tak větší šanci skutečně ovlivnit situaci v naší republice, ale vidíme hned několik velmi zásadních problémů.

1. Jsme přesvědčeni, že většina lidí je stejně jako my zklamána dnešními politiky a přejí si změnu. Hledají alternativu, která by byla mladá, upřímná a silná a skutečně odlišná od současných politiků, kteří se jen hádají, jsou zkorumpovaní a prosazují jen své vlastní zájmy.
Nepřipadá nám, že jen účelové spojení různých subjektů, navíc v každém kraji vystupující pod jiným názvem, může být takovou silnou alternativou. Určitě všechny lidi napadne pochybnost jestli se takové uskupení bude schopno ve volbách domluvit a prosazovat společně jejich zájmy, místo nekonečných dohadů, roztříštěnosti a politických praktik, kterých mají všichni už dost.

2. Mít společný název, který by nebyl totožný s označením žádného ze zúčastněných subjektů by znamenalo založit a zaregistrovat nové politické hnutí, což nevidíme vzhledem k nedostatku času jako reálné.

3. Vidíme jako rozporuplné navrhovat úplnou samostatnost zúčastněných subjektů, zároveň s podmínkou pozastavení členství všech kandidátů ve své organizaci a vystupování na kandidátce jako nezávislí. Myslíme si, že to pro lidi bude velmi podivné, že na kandidátce určitého hnutí není ani jediný člen tohoto hnutí. Naopak si myslíme, že prezentace takovéhoto subjektu by musela být velmi jasná a průhledná. Uvedením politické příslušnosti kandidáta by lidé konečně jasně věděli koho volí a že naše kandidátky jsou skutečným spojením různých subjektů s podobnými názory.

4. Nezbytnost domluvit se na hlavních prioritách programu vidíme nejen pro společnou kampaň. Nedovedeme si představit, že by různé subjekty tohoto společného hnutí v jednotlivých krajích prosazovaly rozporuplné návrhy. Myslíme si, že o podobném společném hnutí je možno uvažovat jen jestli všechny subjekty mají shodné priority a hlavní body programu. Jinak by mohlo jít spíše o velmi účelovou politickou hru, která je srovnatelná s podvodem voličů a rozhodně nikam nepovede.

Proto navrhujeme:

1. Použít politické hnutí Humanistická aliance a vytvořit z něj skutečnou „alianci“ nejrůznějších politických stran, hnutí a občanských sdružení, které se shodují na hlavních prioritách pro naši společnost a jsou schopni společně spolupracovat pro jejich prosazení.

Proč právě Humanistickou alianci?

a)      Humanistická aliance už dnes má mezinárodní kontext – humanistické strany existují a spolupracují ve více než 70-ti zemích světa. V okamžiku kdy se ČR připravuje ke vstupu do Evropské unie je tento mezinárodní kontext velice důležitý, protože všem je dnes už jasné, že malá lokální politika toho moc nezmůže. Humanistické strany v jiných evropských zemích nás mohou velice podpořit v nejrůznějších konkrétních návrzích a můžeme organizovat i celé společné kampaně na evropské úrovni. Například všechny Humanistické strany kandidovaly se společným programem a shodným reklamním šotem do Evropského parlamentu.

b)      Humanistická aliance je mladé politické hnutí, které není spojováno s žádnou vyhraněnou skupinou lidí (ekologové, důchodci,...) a nemá žádné skvrny v minulosti – žádné aféry, žádné kompromitující vztahy, sponzory, atd. Navíc jde o politické hnutí s překvapivě vysokou účastí  mladých lidí a žen.

c)      Návrhy humanistů vycházejí z hodnot jako je hlavní hodnotou člověk, nenásilí, nediskriminace, skutečná přímá demokracie a respekt všech lidských práv pro všechny. Z těchto hodnot vycházejí i všechny návrhy a aktivity a to nejen v politické oblasti. Takže jde o návrhy poskytující dostatečný prostor, ale zároveň velmi koherentní a silné, které se mohou stát skutečnou alternativou, která by odpovídala potřebám lidí v současné chaotické společnosti upadajících hodnot.

2. Hlavní priority a body programu pro společnou spolupráci navrhované Humanistickou aliancí

a)      Skutečná přímá demokracie

-         referenda

-         zákon o politické zodpovědnosti

-         přímá volba prezidenta, starostů

-         průhlednost zastupitelů

b)      Nenásilí a nediskriminace

c)      Školství přístupné všem na všech úrovních (nezavádění školného apod.)

d)      Zdravotnictví přístupné všem na všech úrovních

e)      Sociální jistoty slabším (důchodci, mladé rodiny, invalidé, samoživitelky,...)

f)        Podpora malého a středního podnikání

g)      Důraz na ekologický přístup

3. Všem subjektům, kteří se shodnou na výše uvedených prioritách navrhujeme spoluúčastnit se rovným dílem na vedení H.A. (shodný počet zástupců všech zúčastněných)

4. K předvolební kampani navrhujeme, aby všechny subjekty společně vytvořili jednotný design propagačních materiálů s uvedením hlavních bodů návrhů a všech zúčastněných subjektů pod názvem aliance a to ve všech volebních krajích ČR. Za výhodné po finanční stránce také považujeme tisk materiálů najednou s možností, aby si každý subjekt objednal množství podle jeho uvážení – tedy postupovat samostatně, ale koordinovaně.

5. Pro zaplacení kauce a tisku propagačních materiálů pokládáme za rozumné, aby každý ze subjektů aliance vložil stejnou částku. V případě získání více než 1,5% hlasů ve volbách, by každý ze subjektů dostane zpět rovný odpovídající finanční díl, jak bylo uváděno v původním návrhu.

Dana Feminová
předsedkyně Humanistická aliance
aliance@humanisti.cz