CELOSTÁTNÍ PETICE PRO ZAVEDENÍ PRÁVA NA PŘÍMOU DEMOKRACII V ČR
Podepsaní požadují uzákonění práva na občanskou iniciativu pro závazné referendum
Jméno
Adresa/e-mail
Podpis

Prosím o rozmnožování této petice a zasílání sebraných podpisů na adresu koordinátorky iniciativy:
Pavla Bařinová, Staňkova 30, 700 30 Ostrava – Jih

E-mail: pbarinova@volny.cz,   tel.: 069 6737620

Dopis