CELOSTÁTNÍ PETICE ZA ZAVEDENÍ PRÁVA NA PŘÍMOU DEMOKRACII V ČR
Podpisy došlé poštou do 1. 4. 2001

1.Jana Tichá
2.Monika Orlíková
3.Bronislav Dudzik
4.Ivan Procházka
5.Jan Procházka
6.Doris Procházka
7.Philip Procházka
8.Miroslav Rezek
9.Vladislav Procházka
10.Miloslav Auer
11.Gracias Tejral
12.Zdeněk Jobánek
13.František Kozák
14.Miroslav Komínek
15.Michal Legdan
16.Karel Jelínek
17.Gabriela Ottová
18.Miroslav Brtník
19.Stanislav Šimůnek
20.Josef Foul
21.Jan Kukuczka
22.Ludmila Bartošová
23.p. Kašpárek
24.Zdenka Kučová
25.Iveta Jamniczová
26.Jiřina Šimůnková
27.Kamil Šimůnek
28.Marie Jelínková
29.Oldřich Němec
30.Rudolf Štastný
31.Jan Keinčík
32.Emil Palka
33.Jaroslav Smrček

Z podpisových archů přepsala Pavla Bařinová